เปิดรับนักศึกษาใหม่
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน
ติดต่อเรา
ที่อยู่ 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 Tel. : 06 1354 3835 (Mobile) ,Fax : 0 5424 1079
แนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

ข่าวเด่น

news58-250658พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัยลำปาง ประจำปี ๒๕๕๘

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า